10 ทางเลือกในการทำบุญ โดยไม่ต้องใช้เงินสักบาท

ทางเลือกในการทำบุญ

เมื่อพูดถึงการ “ทำบุญ” หลายคนคงนึกถึงการบริจาค ซึ่งต้องมีเงินเป็นปัจจัยสำคัญ และอาจเชื่อต่อไปว่ายิ่งทำบุญมากก็จะยิ่งได้บุญมาก แต่ถ้าวันไหนที่ “ปัจจัย” ของเราไม่เอื้อแต่ก็ยังอยากจะทำบุญ แล้วจะมีวิธีไหนที่เราจะสามารถ “ทำบุญ” ได้บ้าง

ท่านว.วชิรเมธีเคยกล่าวถึงเรื่องการทำบุญว่าจริงๆ แล้วเป็นเรื่องที่แทบจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลย (จริงๆ) ลองมาดู 10 ทางเลือกในการทำบุญตาม “มรรควิธี” ในการทำบุญ หรือการสร้างบุญทั้ง 10 ประการ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกที่ทุกเวลากัน

มรรควิธีในการทำบุญ 10

 

  • ทำบุญด้วยการ “แบ่งปัน” วัตถุ สิ่งของ ปัจจัยสี่
  • ทำบุญด้วยการ “รักษาศีล”
  • ทำบุญด้วยการ “เจริญจิตภาวนา”
  • ทำบุญด้วยการ “อ่อนน้อมถ่อมตน”
  • ทำบุญด้วยการ “เสียสละช่วยงานคนอื่น บริการสังคม”
  • ทำบุญด้วยการ “เฉลี่ยความดีให้คนอื่นได้ชื่นชม”
  • ทำบุญด้วยการ “อนุโมทนา/ชื่นชมความสุข ความก้าวหน้าของคนอื่น”
  • ทำบุญด้วยการ “ฟังธรรม ศึกษาหาความรู้ที่มีสารประโยชน์ต่อชีวิต”
  • ทำบุญด้วยการ “แสดงธรรม แจกจ่ายธรรมทาน วิทยาทาน”
  • ทำบุญด้วยการ “มีสัมมาทัศนะ เชื่อกฎแห่งกรรม เชื่อตามหลักเหตุผล ฯลฯ”

 

ในพระไตรปิฎกบางแห่งยังระบุวิธีการทำบุญเพิ่มเติมออกไปอีกว่า

“ชนเหล่าใดปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน จัดหาเรื่อข้ามฟาก จัดที่บริการน้ำดื่ม ขุดบึงหรือบ่อน้ำ สร้างที่พักอาศัย, บุญของชนเหล่านั้นย่อมงอกงามทุกทิวาราตรีกาล, ชนเหล่านั้นเป็นผู้มีคุณธรรมมีศีล นับว่าดำเนินอยู่ในทางแห่งความดีงาม”

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า วิธีทำบุญไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ “การให้ทาน” แต่ยังมีวิธีอื่นๆ อีกมากมายให้เลือกทำได้ตามอัธยาศัย เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า ในการทำบุญที่แท้ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น แม้ไม่ใช้เงินเลยหรือไม่มีเงินเลย ทุกคนก็มีสิทธิทำบุญหรือเข้าถึงบุญได้อย่างทัดเทียมกัน

ข้อมูลจาก

หนังสือธรรมะทำไม โดย ว.วชิรเมธี, สำนักพิมพ์อมรินทร์.