5 สิ่งที่คนชราเสียใจที่สุดในชีวิต

นิตยสารเบลเยี่ยมฉบับหนึ่งได้สำรวจผู้สูงอายุทั่วประเทศด้วยคำถามที่ว่า “อะไรคือสิ่งที่คุณเสียใจที่สุด?” คำตอบมีดังนี้

อันดับที่ 5

45% เสียใจที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดี

อันดับที่ 4

57% เสียใจที่ไม่ได้รักและถนอมคู่ชีวิตให้ดี

อันดับที่ 3

62% เสียใจที่ไม่ได้สั่งสอนในสิ่งที่เหมาะที่ควรให้กับลูกของตัวเอง

อันดับที่ 2

73% เสียใจที่ตัดสินใจเลือกอาชีพผิดตั้งแต่ตอนหนุ่มสาว

อันดับที่ 1

92% เสียใจที่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่มีความมุมานะพอ ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่าง

คนหนุ่มสาวทั้งหลาย ชีวิตของเธอในยามนี้ผิดแล้วยังมีเวลาแก้ไข เมื่อวันหนึ่งเธอเข้าสู่วัยชรา ต่อให้เธออยากแก้ไข เวลาก็ไม่เอื้ออำนวยต่อเธออีกแล้ว ทำสิ่งใดให้รู้จักคิด คิดสิ่งใดให้เป็นสิ่งดี ชีวิตนี้ย่อมไม่สูญเปล่า

loading...

ขอขอบคุณที่มาจาก : นุสนธิ์บุคส์