คนจนเฮสนั่น รัฐบาลแจก “บัตรประชารัฐ” แจกกันยาวๆ จนถึงหลังเลือกตั้ง ส.ส.

นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ผอ.คลังจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หัวหน้าสำนักงานเขต 1 ธนาคารกรุงไทย ได้จัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ ในการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรผู้มีรายได้น้อย (คนจน) ตามโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ที่ผ่านมา การประชุมในครั้งนี้มีผู้แทนจากอำเภอต่างๆทั้ง 32 อำเภอ พร้อมด้วยคณะกรรมการไทยนิยมยั่งยืนที่ได้รับการแต่งตั้งรวม 60 คน เข้ารับฟังคำชี้แจงเพื่อไปดำเนินการ

นางสาวสุดท้าย ผอ.สำนักคลังจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่า การลงทะเบียนเพิ่มเติมในรอบหลังที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 202,503 ราย และจากการตรวจสอบคุณสมบัตรผ่านเกณฑ์มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการเป็นจำนวน 160,995 ราย และไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 41,508 ราย ซึ่งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก สามารถอุธรณ์ที่สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้กรมบัญชีกกลางได้จัดส่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่อยู่ของผู้มีสิทธิของจังหวัดนครราชสีมา นำไปแจกให้ผู้รับสิทธิ จำนวน 159,357 ราย นอกนั้นเป็นผู้ที่อยู่อาศัยนอกเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยจำนวน 159,357 รายนั้นจะได้รับบัตรตั้งแต่วันที่ 21ธันวาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป และจะสามารถเริ่มใช้บัตรได้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562

การมอบบัตรไม่สามารถทำได้ในครั้งเดียวทั้งหมด โดยในวันที่ 21-28 ธันวาคม 2561 สามารถรับบัตรได้กับ ทีมไทยนิยมยั่งยืน และบัตรสามารถใช้งานได้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคา 2562 รับได้กับ ทีมไทยนิยมยั่งยืน และครั้งที่ 3 ตั่งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 และครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ที่สำนักงานคลังจังหวัด และ 3ครั้งหลังที่รับบัตรสามารถใช้บัตรได้ 2 วันภายหลังวันทำการถัดไป เพื่อป้องกันการสับสนไม่ให้มีการนำแจกก่อนวันที่ทางราชการกำหนด จึงได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแจกบัตรสวัสดิการประชารัฐในครั้งนี้ นางสาวสุดท้ายกล่าว