พสกนิกรปลาบปลื้มใจ พระองค์เจ้าทีปังกรฯ เสด็จงาน •อุ่นไอรัก คลายความหนาว•

พสกนิกรปลาบปลื้มใจ พระองค์เจ้าทีปังกรฯ เสด็จงาน •อุ่นไอรัก คลายความหนาว•

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในฉลองพระองค์ชุดไทยราชประแตนพระภูษาสีแดงโจงกระเบนสีแดง..

เสด็จเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว •สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์• ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า..

ทรงวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ..

พระดำเนินไปยังอาคารเลโก้ ทรงร่วมกิจกรรมต่อเลโก้จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งมายังบริเวณสนามเสือป่าทอดพระเนตรร้านจิตอาสา 904 ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ++

ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร้านภูฟ้า ร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์ ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก++

สภากาชาดไทย ร้านโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจากนั้น… ทอดพระเนตรนิทรรศการถนนปลอดภัยอุ่นไอรัก ที่หน้าอาคาร 601 **

สำนักพระราชวัง และประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งมายังมัจฉาพาโชค ทรงตักลูกปลาสลากมัจฉาพาโชค ก่อนเสด็จกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต**

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปเปิดการใช้เครื่องกังหันน้ำชัยพัฒนาทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสา**

กับทรงประกอบอาหารประทานแก่จิตอาสา ในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปทรงเปิดการใช้กังหันน้ำชัยพัฒนา**

และทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสา กับทรงประกอบอาหารเมนูกะเพราหมู ไข่เจียว ประทานแก่จิตอาสาในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณสวนสัตตมังคละ++

ศรีดอนไชย (คลองแม่ข่า) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ต่อมา เสด็จไปยังมูลนิธิ ดิ อาร์ค สถานพักพิงสัตว์บ้านวังธาร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่…

ประทานอาหารสุนัขและเวชภัณฑ์ แก่มูลนิธิฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฯ และผู้ปฏิบัติงานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปยังศูนย์ศึกษา…

ธรรมชาติกองทัพบกบางปู เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสา และศึกษาธรรมชาติ เป็นการส่วนพระองค์…

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี…

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสา และศึกษาธรรมชาติ เป็นการส่วนพระองค์..

โอกาสนี้ ทรงนำเยาวชนจิตอาสาเฉพาะกิจร่วมกิจกรรม “เกมปริศนาสรรพชีวิตที่บางปู” ซึ่งให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าชายเลนบางปู.

ที่มีพื้นที่ 639 ไร่ ของพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำหลายชนิด..

และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปัจจุบันพบนกประจำถิ่นและนกอพยพรวม 252 พันธุ์, สัตว์หน้าดิน 67 ชนิด, ปลาน้ำกร่อย 17 ชนิด, ปลาตีน 5 ชนิด, สัตว์เลื้อยคลาน 10 ชนิด..

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 5 ชนิด และไม้ป่าชายเลน 65 ชนิด จากนั้นทรงพระดำเนินนำเยาวชนจิตอาสาศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพป่าชายเลน เพื่อปลุกจิตสำนึกความรักหวงแหนธรรมชาติ..

ตามเส้นทาง 1,600 เมตรโดยทอดพระเนตรจุดศึกษาต่างๆ ด้วยความสนพระทัยยิ่ง อาทิ จุดศึกษาวาฬบรูด้า หรือวาฬแกลบ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ครีบหลังมีรูปโค้งอยู่ค่อนไปทางด้านปลายหาง..

เจริญเติบโตได้ถึง 15 เมตร พบได้ในน่านน้ำทะเลอ่าวไทย โดยตัวที่จัดแสดง ถูกคลื่นซัดเข้าหาฝั่งที่บางปู และปากแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อปี 2553 และ 2557…

•••นับเป็นบุญของพสกนิกรชาวไทยที่ได้ชื่นชมพระบารมี ในครั้งนี้•••

แบ่งปัน