ชาวฮ่องกงแ ย่ งกันซื้อ ชาตรามือ แบรนด์ชาไทยแท้ ที่เรามองข้าม

สังคมไทยปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากโรงตะวันตกค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง การทานอาหาร การท่องเที่ยว ข้าวของเครื่องใช้ เพลงที่ฟัง คนไทยเองมักจะไม่ค่อยชื่นชอบสิ่งที่เป็นของไทยสักเท่าไหร่ อาจเป็นเพราะ เราอยู่กับความเป็นไทยมาช้านาน จึงอยากที่จะลองสิ่งแปลกใหม่ดูบ้าง

loading...
แบ่งปัน