ล้างเท้าขอขมาพ่อแม่ ทำให้ถูกวิธี แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้น

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ล้างเท้าขอขมาพ่อแม่

1. ธูปเทียนแพ ๑ ชุด

(เป็นคำเรียกธูปกับเทียน

อย่างละ 5 คู่ วางเรียงซ้อนกันเป็นแพ)

พร้อมพวงมาลัยดอกมะลิ 1 พวง

2. ชุดใหม่ให้พ่อแม่ นิยมเป็นชุดนอน

3. กะลังมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่น

4. ผ้าเช็ดเท้าผืนใหม่

5. ซองใส่ปัจจัยให้พ่อแม่เท่าไหร่ก็ได้

เป็นการซื้อชีวิตใหม่จากบุพการี

6. ผ้าขาว

7. ถาดใส่ของ(วางทับด้วยผ้าขาว)

ขั้นตอนในการประกอบพิธีล้างเท้าขอขมาพ่อแม่

1.ก่อนทำพิธีให้อธิษฐานจิตบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ดังนี้

องค์พระพุทธเจ้า ลูกชื่อ..วันนี้ลูกตั้งใจจะขอขมา

ขอโอสิ ก ร ร ม จาก คุณพ่อคุณแม่ ขอองค์พระพุทธจงบันดาล

ให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเทอญ

แม่สื้อ เทพยดาทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ทรณี

พระแม่คง พระแม่พระพาย พระแม่พระเพลิง วันนี้ เวลานี้

ลูกชื่อ…ได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขมา ขออโหสิ ก ร ร ม

จาก คุณพ่อคุณแม่ ขอจงเป็นพยานให้ลูกด้วยเทอญ

2.ให้พ่อกับแม่นั่งบนเก้าอี้หรือโซฟา เรานั่งกับพื้น

3.ยกเท้าท่านมาล้างในกะละมังน้ำอุ่นที่เตรียมไว้

เวลานั้นอยากพูดอะไรก็พูด เช่น พ่อคะแม่คะ

สิ่งต่างๆ ในชีวิตลูกทั้งในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคต

ทั้งกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี ที่ลูกได้กระทำล่วงเกิน

หรือทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจ ลูกกราบขออโหสิ ก ร ร ม

ในสิ่งเหล่านั้นด้วยนะคะ

(อยากพูดไรอีกก็พูดอาจจะมีน้ำต า ไรบ้าง ขนลุกบ้าง)

ล้างพ่อ/แม่พร้อมๆ กันก็ได้

4.หลังจากที่เราล้างไป พูดไป จนเสร็จ

ก็นำเท้าท่านมาวางบนขาเรา

ซึ่งมีผ้าเช็ดเท้ารองอยู่ เช็ดเท้าท่านให้แห้ง

5.อย่าเพิ่งให้เท่าท่านถูกพื้น ให้วางไว้บนขาเราก่อน

และอธิฐานจิตพร้อมพูดบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อีกครั้งว่า

พระแม่ทรณีเจ้าขา พระแม่คงคาเจ้าขา

พระแม่พระพายเจ้าขา พระแม่พระเพลิงเจ้าขา

ลูกมาขอกราบขมาลาโทษ ขอเป็นทิพยญาณ

นำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้

ไปบอกปู่ยมราช และนายนิติยบาลให้ด้วย

ให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีครั้งนี้ ที่ผ่านมา

ลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ ลูกขอรับใช้ ก ร ร ม

แต่หลังจากนี้ไป ลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี

6.จากนั้นให้เราก้มหมอบลง

และนำเท้าท่านมาวางบนหัวเราะ

7.ให้มอบพานธูปเทียนแพกับท่าน แล้วพูดว่า

พ่อคะ/แม่คะ ลูกขอขมา ขออโหสิ ก ร ร ม

ขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยนะคะ

(ท่านก็จะพูดให้ศีลให้พร ให้ชีวิตใหม่กับเรา)

8.สุดท้ๅย ให้อธิษฐานจิตอีกครั้งถึงพระพุทธเจ้า

ลูกชื่อ…ขออนุโมธนาบุญ จากพระพุทธเจ้า

ให้สำเร็จบุญนี้ให้ลูกด้วย ลูกขอนำกุศลบุญส่วนหนึ่ง

อุทิศให้กับเจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร ที่ติดตามลูกมา

loading...

แต่อดีตชาติจนปัจจุบัน ให้รับกุศลของลูก ณ บัดนี้ เดี๋ยวนี้..

แบ่งปัน