อีกข้อคิดดีๆ อ่ า นกี่ครั้งก็ไม่มีเบื่อ “โ อ กาสดีๆแบบนี้ จะไม่มีมาอีกแล้ว”

คุณเคยทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจแบบเต็มที่ วางแผนมาอย่างรอบคอบ และทำตามแผนทุกอย่าง

แ ต่ สุดท้ายมันล้มเหลว คุณจะทำอย่างไร..

ห ลั งจากที่ ข ง เ บ้ ง ได้คู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อ หลายครั้งในการปะลองปัญญากับ สุมาอี้ นั้นเขาทั้งสองคน ผลัดกันแพ้ ผลัดกันชนะ จนเรียกได้ว่า ต่างก็รู้ไ ส้ รู้ พุ ง ของกันและกันจนหมดสิ้น

ข ง เ บ้ ง รู้ว่าสุมาอี้นั้นเป็นคนระแวง และรอบคอบมาก การที่จะทำให้สุมาอี้หลงกลนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครั้งนี้ เขาจึงวางแผนอย่างดีที่สุด รัดกุมที่สุด
เพื่อจะล ว งให้สุมาอี้ เข้ามาในพื้นที่สั ง ห า ร แล้วเ ผ าด้วยไ ฟ..

ทุ ก อย่างเป็นไปตามแผนที่ ข ง เ บ้ ง วางเอาไว้ แม้สุมาอี้ จะไม่หลงกลง่ายๆ แต่สุดท้ายก็มาพอสุมาอี้ และกองทัพเข้ามาในพื้นที่สั ง ห า ร ขงเบ้ง จึงสั่งให้ปิดทางหนี และจุ ด ไ ฟ เ ผ า ทัพสุมาอี้

สุ มา อี้ พอเห็นไฟเผาทัพของตัวเองก็เข่าอ่อน รู้ตัวว่าหลงกลเข้าแล้ว จึงกอดคอกันร้องไห้กับลูกชาย ว่าชีวิตเราพ่อลูก คงหนีไม่พ้นคราวนี้แน่แท้ แต่ในขณะที่สุมาอี้ กำลังสิ้นหวังอยู่นั้น

ฝนห่ าใหญ่ ก็ต กลงมาดั บ ไ ฟ เ สี ยสิ้น

สุมาอี้และลูกชาย ร้องดีใจอย่างสุดชีวิต ฝนตกลงมาดั บ ไ ฟ ทำให้ร อ ด ต า ยมาจ นได้

ฝ่ายขงเบ้งนั้น ถึงกับยืนนิ่งตะลึงกับ สิ่งที่เกิดขึ้น ทำอะไรไม่ถูก เมื่อทุกอย่าง ได้เตรียมการมาอย่างดีแล้ว ได้แต่หลับตา และเงยหน้าขึ้นฟ้า ให้สายฝนหล่นกระทบหน้า และรู้ดีว่า โอกาสที่จะกำจัดสุมาอี้ นั้นได้หมดลงแล้ว

และก็เป็นจริงตามนั้น…
สุมาอี้ หลังจากที่ร อ ด ต า ย ก็เก็บตัวไม่ออกมารบกับ ขงเบ้งอีกเลย แม้ขงเบ้งจะยั่ วยุให้ เ สี ยเกียรติเพียงใดก็ตาม

คุ ณ เคยตกอยู่ในอาการแบบขงเบ้งนี้ไหมครับ

เมื่อวางแผน ทุกอย่างมาลงตัวหมดแล้ว อีกแค่ไม่กี่อึดใจข้างหน้า ก็จะสำเร็จแล้ว แต่วินาทีสุดท้าย…มันกลับล้ มเหลว

คุณจะช็ อ ก จนแทบไม่เชื่อสายตา ตัวเองเลย เข่าคุณจะอ่อนแทบท รุ ด จนแทบจะยืนไม่อยู่ ปากคุณจะห นั ก จ นพูดอะไรไม่ออก คุณจะรับรู้ได้ทันทีเลยว่า…

“โอกาสดีๆแบบนี้…จะไม่มีมาอีกแล้ว”

ถ้าความล้มเหลว ที่เกิดขึ้นนั้น มันมาจาก “ปัจจัยภายนอก” ที่คุณควบคุมไม่ได้ และคุณมั่นใจว่าได้ควบคุม “ปัจจัยภายใน” อย่างดีที่สุดแล้ว ก็ปล่อยมันไปเถอะครับ…ช่างมัน

loading...

แล้วจงเงยหน้าขึ้น อย่าก้มหน้าลง เพราะคุณได้ทำมันอย่างดีที่สุดแล้ว จงเงยหน้าขึ้น และไม่ต้องมองหาข้อ ผิ ด พลาดที่ไหน เงยหน้าขึ้น ยอมรับความจริงที่คุณเห็น จงเงยหน้าขึ้น… แล้วปล่อยมันไป

แบ่งปัน