counter stats

นี่ละ เพื่อนที่คบได้ ไม่จำเป็นต้องดีที่สุด แค่ช่วยเหลือกันเสมอ ก็พอ

เพื่อนที่คบได้ ไม่จำเป็นต้องดีที่สุด แค่ช่วยเหลือกันเสมอ ก็พอ คนที่เป็นเพื่อน ไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาระดับเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องมีฐานะเท่าเทียมกัน ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานเท่าเทียมกัน เพราะถ้าคิดแบบนั้น คุณจะไม่มีเพื่อนแท้ดีๆ เลยสักคน คอยเตือน ยามเพื่อนพลั้ง คอยฟัง ยามเพื่อนขอ คอยรอ ยามเพื่อนสาย คอยพาย ยามเพื่อนพัก คอยทัก ยามเพื่อนทุกข์ คอยปลุก ยามเพื่อนท้อ คอยง้อ ยามเพื่อนงอน คอยสอน ยามเพื่อนผิด คอยสะกิด ยามเพื่อนเผลอ คอยเจอ ยามเพื่อนหา คอยลา ยามเพื่อนกลับ คอยปรับ ยามเพื่อนเปลี่ยน คอยเรียน ยามเพื่อนเที่ยว คอยเคี่ยว ยามเพื่อนเล่น คอยเย็น ยามเพื่อนร้อน คอยหอน ยามเพื่อนเห่า คอยเฝ้า ยามเพื่อนฟุบ คอยอุบ...

เป็นบุญมากหลายคนไม่รู้ ยายอยู่บนธนบัตรด้วยนะ แม่เฒ่าตุ้ม วัย ๑๐๒ ปี ที่ในหลวงทรงโน้มพระองค์ จนพระพักตร์แนบชิดศีรษะของแม่เฒ่า ทรงแย้มพระสรวล พระหัตถ์แตะมือกร้านคล้ำอย่างอ่อนโยน

เพจ The King of Thailand. ได้เผยแพร่เรื่องราวของภาพประวัติศาสตร์นี้ ว่าได้ขึ้นมาอยู่บนธนบัตรด้วย โดยระบุข้อความว่ายายอยู่บนธนบัตรด้วยนะ เรื่องราวของยายกลายเป็นเรื่องเล่าจากรุ่นสู่รุ่นผ่านภาพประวัติศาสตร์ภาพนี้ แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์ วัย ๑๐๒ ปี แห่ง จังหวัดนครพนม ขอให้หลานอุ้มใส่รถลากเฝ้ารับเสด็จพร้อมดอกบัวสีชมพู เปลวแดด แผดเผาจนดอกบัวสายเหี่ยวโรย แต่หัวใจภักดีของหญิงชรายังคงเบิกบาน เมื่อเสด็จมาถึงตรงหน้า แม่เฒ่าชราก็ยกดอกบัวขึ้นจบเหนือศีรษะแสดงความจงรักอย่างสุดซึ้ง วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...