หากคุณต้อง เจอปั ญ ห าโดยลำพัง จำ ไว้ช่วงที่ลำบ า ก ที่สุด คือ ช่วงที่ใกล้ค ว า มสำเ ร็ จที่ สุ ด

ลูกทุกคนต่างก็มี การถูกสั่งสอนจากคนเป็นพ่อ วันนี้เรา อ ย  า ก ให้อ่านบทความดีๆ

จากคนเป็นพ่อแนะนำลูก ลูก!!…ของพ่อ จำไว้นะ  ช่วงที่ลูกลำบากคือช่วงที่ใกล้ความสำเร็จ

แม่เล่าให้พ่อฟังละ ว่าลูกเบื่องานที่ทำอยู่ แต่ อ ย  า ก ให้อดทนดูสักช่วงนะลูก พ่อว่าลูกจะได้อะไรมากมาย

จากการทำงานที่นี่ อย่างน้อยก็เพิ่มความอดทน และประสบการณ์ของลูก ที่ไม่ต้องหาซื้อด้วยเงิน

เพียงลูกใช้สมอง และสิ่งที่ลูกได้รับจากการทำงาน พ่อเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับลูกในอนาคต

แต่หากไม่ไหวจริงๆ ถ้าลูก อ ย  า ก ออกมาทำ ธุรกิจเล็ก พ่อสนับสนุนนะ

สิ่งที่ได้จากที่นี่จะทำให้ ลูกที่เป็นเจ้าของกิจการ

ได้เข้าใจจุดยืน ของลูกจ้างและนายจ้างได้

อ ย  า ก ให้ลูกฟังคำแนะนำของพ่อว่า…!!

1 แม้ลูกจะ อ ย  า ก ไ ด้เงินมากเท่าใด ขอให้ลูกจำไว้ว่า

ครอบครัวเราไม่โกงใคร เกียรตินี้พ่อขอให้ลูกรักษษไว้นะ

และสอนสั่งลูกในอนาคต

2 หากลูกทุ่มเท และตั้งใจแล้ว ลูกจึงค่อยมาพูดว่า ดวงไม่ดีนะ

ถ้ายังไม่ทุ่มเท อย่าโทษแต่ดวง

3 ลูกอย่าหวัง พึ่งแต่ดวง หากเราไม่ได้สร้างเอง ใช้เล่ห์ยังไง

ก็ไม่มีทางอยู่กับเราได้ตลอด พึ่งความสามรถลูก แล้วใช้ความซื่สัตย์นำทางนะ

4 อย่าหลบฝนอย่างเดียว หัด ออกมาตักนำ้ฝน ใส่ตุ้มไว้บ้างก็ดี

ถึงจะเปียก แต่นั่นเป้นความสุขอย่างนึง จำไว้นะ

(เปรียบเทียบ ว่าอย่ามัวแต่หลบปัญหา

หัดสู้กับปัญหาบ้าง เราจะได้บทเรียนที่ดีกลับมา )

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกไม่มีบังเอิญ เมื่อหลักหนีไม่ได้ ก็ปล่อยวาง

แล้วอยู่กับมันอย่างเข้าใจ เป็นสุข

5 การที่ลูกหนีปัญหา ไม่แน่ว่าลูกจะหนีได้ตลอดไป

ลูกควรเผชิญหน้ากับปัญหา ก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะเป็นเรื่องเล วร้ าย

ทุ่มเทนะลูก วันพรุ่งนี้ คือ วันที่สวยงาม

6 จำไว้นะลูก ช่วงที่ลำบากที่สุด คือ ช่วงที่ใกล้ความสำเร็จที่สุด

7 หากลูกรู้สึกเหนื่อย ลูกต้องพย าย ามเดินต่อ

เพราะทางเดินที่เหนื่อยนั้น เป็นทางเดินขึ้นสู่ที่สูง

8 การทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่เรื่องย  า  ก ย  า กตรงที่ต้องยืนหยัด

ยืนหยัดเพียง ชั่ ว ครู่ ชั่  ว ย า ม นั้นไม่ย  า ก ย  า กตรงยืนหยัดให้ถึงที่สุด

9 คู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดของคนเราไม่ใช่ใครอื่น นั่นคือ ความเกียจ ค ร้ า น

จำไว้นะลูก ไม่มีใครโชคดีโดยไม่ลงแรง ความโชคดีเกิดจากความตั้งใจ

เพราะตั้งใจความโชคดีจึงมาเยือน พ่อเชื่อว่าลูกทำได้

loading...

เพราะในตัวของลูกมีเลือ ดของพ่ออยู่ครึ่งหนึ่ง

แบ่งปัน