มหาบุญใหญ่เทวดาสาธุกาลเศรษฐีใจบุญถวายที่ดินรวม ๔๐ ไร่ เพื่อสร้างวัด จังหวัดสกลนคร

ร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ เศรษฐีใจบุญถวายที่ดินรวม ๔๐ ไร่ เพื่อสร้างวัด จังหวัดสกลนครสวัสดีครับ เดินตามพ่อในครั้งนี้จะพาทุกท่านร่วมอนุโมทนา สาธุร่วมกัน กับบุญใหญ่ สืบเนื่องจากเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า พระ

ทัชพงษ์คุณ รัตน์ ได้ลงเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐีใจบุญ ที่ได้ถวายที่ดิน ๒๐ ไร่ เพื่อสร้างวัด และล่าสุดก็ได้มีเศรษฐีใจบุญถวายเพิ่มอีก ๒๐ ไร่ รวมทั้งหมดแล้ว ๔๐ ไร่โดยพระทัชพงษ์คุณ รัตน์ ได้โพสต์รูปภาพ

พร้อมบทความว่าเศรษฐีผู้ใจบุญ คุณแม่ดวงเดือน คุณพ่อสวาท เข็มบุญว่าที่ ร้อยตรี สุวิทย์ เข็มบุญ คุณสายสุดา เข็มบุญ คุณนาตยา เข็มบุญการถวายที่ดินแห่งนี้ก็เพื่ออุทิศแด่ญาติผู้จากไปแล้วน้อมถวาย

โฉนดที่ดิน จำนวน ๒๐ ไร่ เพื่อสร้างวัดสาขา น้อมถวายแด่ หลวงพ่อพระอาจารย์หมี ฐานกโร ณ บ้านหนองผามเรือ ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนครและล่าสุดก็ได้มีเศรษฐีใจบุญถวาย

เพิ่มอีก ๒๐ ไร่ รวมกัน ๔๐ ไร่คือคุณพ่อประเมิน คุณแม่สุจิตรา นะมะราชในนามน้องสาวของคุณแม่ดวงเดือน เข็มบุญมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธา น้อมถวายที่ดิน เพื่อสร้างวัดอีก จำนวน ๒๐ ไร่เดิมที คุณแม่ดวง

loading...

เดือน คุณพ่อสวาท เข็มบุญ พร้อมลูกหลาน ถวาย ๒๐ ไร่รวมสองพี่น้อง ถวาย ๔๐ ไร่ทั้งนี้ เดินตามพ่อขออนุโมทนา สาธุ ในมหากุศล ของเจ้าภาพขอให้บุญกุศลนี้ส่งไปถึงญาติของท่านตามความตั้งใจด้วยเทอญ

แบ่งปัน